Επικοινωνία

Κεντρικό:

Ξενοφώντος 65 - 67

Καλλιθέα , 17673

Τηλ : 210 9245900 - Φαξ : 210 9248550

Email: info at simplex.gr

Κατάστημα Dell

Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού (ΠΟΝ)

Ιερά οδός 102Α

Βοτανικός , 10447

Τηλ: 210 3411283

Email : pon at simplex.gr

Κατάστημα Wind

Στρατόπεδο Σακκέτα Β (ΕΚΕΜΣ)

Βύρωνας , 16232

Τηλ: 210 7642560 - Φαξ : 210 7642570

Email: simplexwind at gmail.com   

Παράρτημα

Στρατόπεδο Παπάγου Γ.Ε.Σ. (ΕΚΕΜΣ)

Χολαργός , 15561

Τηλ: 210 6532315 - Φαξ : 210 6532318

Email : simplexwind at gmail.com   

We Support People Not Machines

Three reasons to choose SIMPLEX as Your IT Service Partner

Quality

Accumulated experience and training of specialized

Engineering & Technical Support.

Immediate response to technical support call (maximum 3 hours)

Speed

Guaranteed quality and efficient service at the best market prices.

Reliability

© 2016 by Simplex Informatics Ltd